Một số chú ý khi chứng minh tài chính để nộp RVP, VID và quốc tịch

ЛДПР предложила удвоить налоговый вычет по НДФЛ за обучение - РИА ...

Nếu bạn chuẩn bị hồ sơ nộp RVP, thì yên tâm rằng hồ sơ RVP không bắt buộc phải xác nhận thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, sau khi nhận được RVP, khi trình diện hàng năm, bạn cần chứng minh nguồn tài chính tối thiểu, đủ để đảo bảo cuộc sống tại Nga trong vòng 1 năm. Nếu vì lý do nào đó bạn không có việc làm chính thức, có thể xác nhận thu nhập của mình bằng cách xin xpravka chứng nhận có tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nếu bạn nộp hồ sơ xin định cư VID, bạn cần chuẩn bị việc xác minh tài chính cả khi nộp hồ sơ xin VID và khi trình báo VID hàng năm. Việc xác minh tài chính có thể theo một số cách sau:

- Tờ khai thuế 2-NDFL (xin từ nơi làm việc);

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2-NDFL trong bạn có nguồn thu nhập khác ngoài công việc chính thức: được cho, tặng, bán tài sản ... cần ra sở thuế kê khai và nộp thuế theo hướng dẫn để được giấy này.

- Xpravka ngân hàng với điều kiện là số tiền ít nhất là 12 tháng tiền lương tối thiểu theo quy định (tùy từng vùng);

- Có người bảo trợ kinh tế, và được công chứng xác nhận, điều quan trọng là tiền của người bảo trợ phải đủ cho cả hai (ví dụ trình khi trình diện hàng năm cho con cái bố/mẹ cần có xpravka ngân hàng hoặc bảng lương với số tiền đủ cho cả 2...);

DV hoàng Yến

Sau khi có được định cư VID, bạn sẽ đến bước nộp lên quốc tịch. Tuy nhiên, rất khó để nhiều người nước ngoài xác nhận thu nhập của họ khi nộp đơn xin quốc tịch, vì không phải ai cũng có việc làm chính thức. Việc chứng minh tài chính bằng xpravka ngân hàng thông thường không được chấp nhận (cần phải là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn được hơn 1 năm ...) Do đó, khi nộp đơn xin quốc tịch, hình thức chủ yếu vẫn là tờ khai thuế 2-NDFL và 3-NDFL.

Tuy nhiên, từ ngày 24 tháng 7 năm 2020, Luật liên bang số 134 sẽ có hiệu lực, nhờ đó, người nước ngoài có thể nộp đơn xin quốc tịch Nga mà không cần phải chứng minh thu nhập. Nhưng lưu ý rằng điều này không có nghĩa là bạn không cần trình diện và chứng minh thu nhập khi trình VID hàng năm. Việc trình diện VID là bắt buộc và tờ trình VID hàng năm cũng nằm trong bộ giấy tờ nộp quốc tịch.

 

HOÀNG YẾN

Ý kiến bạn đọc