Phóng sự - Phim truyện

Tình khúc bạch dương tập 2

Tình khúc bạch dương tập 2

Phóng sự - Phim truyện Tình khúc bạch dương tập 2

Tình khúc Bạch Dương đề cập tới cuộc sống người Việt sống, học tập và làm việc tại Nga. Bối cảnh của phim sẽ quay ngược về quá khứ từ những năm 80 tại đất nước, khi có hàng nghìn sinh viên Việt Nam được cử sang Liên Xô học tập và câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến hiện tại.

Tình khúc bạch dương tập 1

Tình khúc bạch dương tập 1

Phóng sự - Phim truyện Tình khúc bạch dương tập 1

Tình khúc Bạch Dương đề cập tới cuộc sống người Việt sống, học tập và làm việc tại Nga. Bối cảnh của phim sẽ quay ngược về quá khứ từ những năm 80 tại đất nước, khi có hàng nghìn sinh viên Việt Nam được cử sang Liên Xô học tập và câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến hiện tại.