Thế nào là nhận quốc tịch theo quy chế chung và đơn giản hóa? những thay đổi nào về nhận quốc tịch sẽ được áp dụng tới đây?

Получение гражданства РФ - УФМС по Санкт-Петербургу и ...

1. Thế nào là thủ tục đơn giản hóa và quy chế chung?

Quy chế chung để nhân quốc tịch là người nước ngoài nộp hồ sơ xin nhận pas đỏ sau khi đã sống ở Nga bằng định cư VID được hơn 5 năm.

Thủ tục đơn giản hóa cho phép công dân nước ngoài nộp đơn xin quốc tịch ngay sau khi có định cư VID, nhưng cần thỏa mãn một số điều kiện cụ thể.

2. Cách nhanh nhất để nhận quốc tịch là gì?

Cách nhanh nhất hiện nay để xin quốc tịch Nga là thông qua chương trình "Tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ", cho phép người nước ngoài có thể nhận VID ngay mà không cần qua bước RVP và sau đó nộp lên quốc tịch. Thời hạn xem xét đơn xin nhận quốc tịch theo đường này cũng thường chỉ mất 3-4 tháng. Nếu mọi thứ thuận lợi chỉ hơn 1 năm là có thể nhận quốc tịch. Tuy nhiên chương trình này chỉ áp dụng cho công dân nước ngoài trên 18 tuổi và có bố/mẹ, ông/bà trước đây có VID và sinh sống tại Nga.

3. Tôi có RVP, tôi có thể nộp đơn xin quốc tịch không?

Không ! Không có bất cứ cơ sở nào để người nước ngoài có thể xin quốc tịch nếu không có định cư VID.

4. Những căn cứ để được đơn giản hóa nhận quốc tịch là gì?

Những điều kiện phổ biến nhất để có được quyền công dân Nga theo cách đơn giản hóa là:

Có bố/mẹ là người Nga;

Kết hôn với người Nga hơn 3 năm;

Sinh ra trên lãnh thổ của nước Nga ngày nay trước năm 1991 và có quốc tịch Liên Xô;

Tham gia chương trình "Tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ"; .....

5. Những thay đổi liên quan đến việc xin quốc tịch Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 07.24.2020 tới đây?

Không cần cắt quốc tịch hiện có khi nhận quốc tịch Nga (áp dụng cho cả quy chế chung và đơn giản hóa) ngoại trừ nhận quốc tịch theo chương trình "tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ";

Nếu kết hôn với người Nga và có con chung, người nước ngoài có thể nộp hồ sơ xin quốc tịch ngay nếu đã có VID mà không cần đợi đủ 3 năm kết hôn (nhưng không được sớm hơn 1 năm);

Không cần chứng minh thu nhập khi xin quốc tịch trong các trường hợp: kết hôn, tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ, bố/mẹ có quốc tịch, công dân Liên Xô trước đây.

 

Hoàng Yến

Ý kiến bạn đọc