Người Việt bốn phương

Xả súng Las Vegas: Tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Xả súng Las Vegas: Tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Người Việt bốn phương Xả súng Las Vegas: Tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tiến hành xác định quốc tịch Việt Nam của nạn nhân và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.