Người Việt bốn phương

Phim tài liệu “Trần Văn Khê với Việt Nam“ - Góc nhìn khác biệt của đạo diễn người Pháp gốc Việt

Phim tài liệu “Trần Văn Khê với Việt Nam“ - Góc nhìn khác biệt của đạo diễn người Pháp gốc Việt

Người Việt bốn phương Phim tài liệu “Trần Văn Khê với Việt Nam“ - Góc nhìn khác biệt của đạo diễn người Pháp gốc Việt

Đây là bộ phim về cuộc đời và hành trình của Giáo sư Trần Văn Khê qua lời kể của cô cháu gái, đạo diễn phim tài liệu người Pháp gốc Việt, Hồ Thủy Tiên.