Người nước ngoài sở hữu nhà ở Nga từ ngày 7/9 được phép đóng khẩu cho công dân nước ngoài khác.

Иностранным гражданам разрешат прописывать мигрантов в купленных квартирах  | Informatio.ru

Dự luật trước đây đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Theo các quy định pháp luật trước đây, công dân nước ngoài không có quyền đăng ký cho người nước ngoài khác tại địa chỉ nơi ở của họ.

Các ngoại lệ trước đây đã được áp dụng cho các chuyên gia chất lượng cao (QLĐ).

Chú nhà có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin về việc công dân nước ngoài đến cư trú trực tiếp cho cơ quan quản lý di trú (trực tiếp hoặc dưới hình thức thư điện tử), hoặc thông qua trung tâm dịch vụ đa chức năng cảu thành phố (MFS)..., trừ những hình thức khác được quy định theo luật.

Giờ đây, luật mới cho phép người nước ngoài hoặc người không quốc tịch, sở hữu nhà hoặc căn hộ trên lãnh thổ Nga theo quy định của pháp luật, đóng khẩu cho người nước ngoài khác đang cư trú thực tế tại địa chỉ đó.

Thời hạn thông báo về việc công dân nước ngoài đến cư trú, trừ một số trường hợp đặc biệt, là bảy ngày làm việc kể từ ngày chuyến đến. Tuy nhiên nguyên tắc này không áp dụng đối với người nước ngoài hiện đang thuộc chương trình hỗ trợ đồng bào tái định cư tự nguyện đến Nga. Hiện tại, họ được phép không đăng ký tại nơi cư trú trong 30 ngày đầu tiên kể từ ngày đến. Sau khoảng thời gian này, họ sẽ có thêm bảy ngày để hoàn thành các giấy tờ cần thiết.

Trong trường hợp người nước ngoài đóng khẩu vào nhà người Nga nhưng chủ nhà lại đang thường trú ở nước ngoài, thì người nước ngoài phải tự thông báo cho cơ quan quản lý di trú về nơi ở.

Trong trường hợp này, người nước ngoài cần bổ sung thêm bản chứng thực có công chứng của chủ nhà về việc đồng ý cho người nước ngoài đóng khẩu tại căn hộ của mình.

Nguồn: 

Anh Công

Ý kiến bạn đọc