Ngoại giao Nga

Ukraina tổ chức Bầu cử Tổng thống vào thời điểm căng thẳng với Nga chưa hạ nhiệt

Ukraina tổ chức Bầu cử Tổng thống vào thời điểm căng thẳng với Nga chưa hạ nhiệt

Ngoại giao Nga Ukraina tổ chức Bầu cử Tổng thống vào thời điểm căng thẳng với Nga chưa hạ nhiệt

Bầu cử Tổng thống Ukraina lần thứ 7 đã khởi động hôm 31/3. Nếu không có ứng cử viên nào giành hơn 50% phiếu bầu trong vòng đầu tiên, một cuộc bỏ phiếu nước rút sẽ được tổ chức vào ngày 21/4.