Ngoại giao Nga

Vắc-xin Covid-19 của Nga có thể định hình lại thế giới thời hậu đại dịch

Vắc-xin Covid-19 của Nga có thể định hình lại thế giới thời hậu đại dịch

Ngoại giao Nga Vắc-xin Covid-19 của Nga có thể định hình lại thế giới thời hậu đại dịch

Nga đang trở thành nhà cung cấp quan trọng vắc-xin ngừa Covid-19 cho Mỹ Latin, một động thái có thể dẫn đến những ảnh hưởng lâu dài trong việc định hình thế giới thời hậu đại dịch và làm giảm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev, nước này không có nguyện vọng quay trở lại nhóm các nước công nghiệp phát triển G8.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev, nước này không có nguyện vọng quay trở lại nhóm các nước công nghiệp phát triển G8.

Ngoại giao Nga Theo Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev, nước này không có nguyện vọng quay trở lại nhóm các nước công nghiệp phát triển G8.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev, nước này không có nguyện vọng quay trở lại nhóm các nước công nghiệp phát triển G8.