Ngày ký kết hợp đồng lao động và ngày hợp đồng có hiệu lực là khác nhau hay là một? Kể từ ngày nào thời hạn thông báo của Bộ Nội vụ sẽ được tính và tính từ khi nào người nước ngoài được phép làm việc theo hơp đồng?

Trong luật lao động có ba khái niệm ngày khác nhau, hai trong số đó bắt buộc phải ghi rõ trong hợp đồng theo Điều 57 của Bộ luật Lao động Liên bang Nga về "Nội dung của hợp đồng lao động".

1- ngày ký hợp đồng lao động;

2 - ngày bắt đầu làm việc;

Ngày thứ ba, thường bị nhầm lẫn với 2 ngày trên là ngày hợp đồng có hiệu lực. Tất cả ba ngày có thể trùng nhau và có thể hoàn toàn khác nhau, trừ khi có những trường hợp khác.

Đối với các chuyên gia có trình độ cao (QLĐ) (thương gọi là ВКС - высококвалифицированные специалисты), ngày ký hợp đồng lao động không phải trùng với ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Luật pháp quy định người sử dụng lao động trước tiên phải ký kết hợp đồng lao động với chuyên gia và sau đó mới cấp quyền lao động, nếu thiếu quyền lao động sẽ không được phép làm việc. Hợp đồng lao động với chuyên gia có thể đã được ký kết, nhưng sẽ không có hiệu lực cho đến khi nhận được quyền lao động.

Ngày ký hợp đồng lao động

Ngày ký hợp đồng lao động là ngày ký kết hợp đồng thực tế của cả hai bên. Thông thường ngày này được ghi trên tiêu đề hợp đồng, ngay từ đầu.

Nhà tuyển dụng có trách nhiệm thông báo cho Bộ Nội vụ về việc ký kết hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài không quá ba ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động.

Ngày hợp đồng có hiệu lực

Nếu trong hợp đồng lao động không ghi rõ ngày nào hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, thì ngày có hiệu lực sẽ trùng với ngày ký hợp đồng (theo đoạn 1 của điều 61 Luật lao động Liên bang). Đối với các chuyên gia có trình độ cao, người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải ghi rõ trong hợp đồng lao động với điều sau: "Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm người lao động nhận được giấy phép lao động - QLĐ".

Tuy nhiên cũng trong Điều 61 Bộ luật Lao động của Liên bang Nga, hợp đồng lao động sẽ tự động được coi là có hiệu lực nếu người sử dụng lao động tự nguyện hoặc cho phép người lao động làm việc. Do đó, đối với người lao động đã ký kết hợp đồng lao động nhưng chưa nhận QLĐ, không được phép đến nơi làm việc, tham gia vào các cuộc họp và cấp giấy ra vào đến các khu vực làm việc.

Trong trường hợp ngược lại, các cơ quan giám sát lao động sẽ có thể quy những trường hợp trên là sử dụng lao động trái phép. Mức xử phạt tiền có thể lên tới 800.000 rúp. hoặc đình chỉ hoạt động của người sử dụng lao động trong thời gian tối đa ba tháng (theo Điều 18.15 của Bộ luật Bộ luật Lao động về "Vi phạm hành chính").

Ngày bắt đầu làm việc

Trong hợp đồng lao động phải ghi rõ ngày bắt đầu được làm việc (theo điều 57 Bộ luật Lao động của Liên bang Nga) -là  ngày mà người lao động thực sự nhận công tác.

Nếu ngày bắt đầu làm việc không được ghi rõ trong hợp đồng, thì ngày này được coi là ngày tiếp theo sau ngày hợp đồng lao động có hiệu lực (theo đoạn 3 điều 61 Bộ luật Lao động Liên bang Nga).

Ví dụ: Công ty Romashka đã ký hợp đồng lao động với chuyên gia có trình độ cao từ Việt Nam. Các bên đã ký hợp đồng lao động vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Do đó, ngày 3 tháng 6 đã trở thành ngày ký kết hợp đồng lao động và được ghi rõ trên hợp đồng lao động (thường ở góc trên bên trái).

Vì các bên không biết chính xác khi nào chuyên gia Việt Nam thực sự có thể vào Nga và lấy thẻ QLĐ, nên không cho biết ngày bắt đầu công việc. Trong trường hợp này dựa vào điều 61 của Bộ luật Lao động Liên bang Nga, ngày bắt đầu làm việc sẽ là ngày tiếp theo sau ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Điều này có nghĩa là nếu chuyên gia trên nhận được thẻ QLĐ, ví dụ ngày 1 tháng 7 năm 2019 (cũng là ngày hợp đồng có hiệu lực), thì ngày bắt đầu công việc sẽ tự động là ngày 2 tháng 7 năm 2019.

 

Hoàng Yến

 

Dịch vụ giấy tờ Moscow Hoàng Yến: 89684666796 (zalo viber)

Bạn nào có thắc mắc hay câu hỏi cần tư vấn có thể inbox hoặc liên hệ mình qua live chát góc phải bên dưới màn hình. Thanks !

 

Ý kiến bạn đọc