Lính bắn tỉa không chỉ đóng vai trò đặc biệt trong các đơn vị bộ binh Nga mà còn cả các đơn vị hải quân đánh bộ của nước này.

Ý kiến bạn đọc