Một số lưu ý cho người nước ngoài khi nhận RVP, thường được nhân viên FMS phổ biến bằng văn bản, sau đó ký xác nhận đã đọc và nhận RVP.

Kết quả hình ảnh cho расписка при получении РВП сахарово

Những lưu ý trên được quy định tại' Luật Liên bang từ 25-07-2002 N115-ФЗ "Về tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga. "

Theo Điều 8 của Luật trên, trước khi nhận quyền định cư VID 5 năm, người nước ngoài cần phải sống trên lãnh thổ Liên bang Nga ít nhất một năm trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời RVP.

Theo khoản 9 Điều 6, trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được RVP của năm sau, người nước ngoài phải tự đến cơ quan FMS của Nga, nơi được cấp và đóng khẩu RVP để thực hiện việc trình diện hàng năm theo quy định. Kèm theo đó phải trình báo thu nhập, bản sao khai thuế (không bắt buộc) hoặc các tài liệu khác xác nhận nguồn thu nhập sẽ có trong năm tiếp theo. Đơn trình diện và tài liệu đính kèm có thể được gửi dưới dạng thư điện tử (nếu điều kiện cho phép). Nếu có các lý do chính đáng, việc trình diện hàng năm có thể muộn hơn, nhưng không được muộn hơn hơn sáu tháng kể từ ngày đánh dấu tròn 1 năm nhận RVP. Lỗi không trình diện hoặc trình diện muộn là cơ sở dẫn đên vi phạm hành chính, có thể dẫn đến hủy RVP hoặc bị từ chối cấp VID.

Theo khoản 5 của Điều 13, người nước ngoài không có quyền làm việc ngoài phạm vi khu vực đăng ký khẩu RVP (nhận RVP Moscow không được làm việc ở ngoại ô hoặc ở thành phố khác).

Theo khoản 2 của Điều 11, người nước ngoài không được đóng khẩu hoặc chuyển khẩu sang khu vực, ngoài khu vực được nhận RVP (ví dụ nhận RVP Moscow không được đóng khẩu hoặc chuyển khẩu về ngoại ô - Oblast hoặc sang thành phố khác).

Theo Điều 16 của Liên bang Luật ngày 18 tháng 7 năm 2006 N -109 "Về việc đăng ký khẩu của người nước ngoài và người không quốc tịch ở Liên bang Nga" trong thời gian bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được RVP, người nươc ngoài phải đăng ký khẩu tại khu vực được cấp RVP. Khẩu RVP phải là khẩu đóng trong hộ chiếu và địa chỉ là căn hộ để ở (kva).

 

Hoàng Yến

 

Ý kiến bạn đọc