INN người nước ngoài (mã số thuế cá nhân) - là số cá nhân người nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế của Liên bang Nga. Mỗi mã số INN của người nước ngoài cũng như công dân Nga chỉ được cấp 1 lần và không thay đổi.INN cần thiết để công dân nước ngoài tính thu nhập và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.

Kết quả hình ảnh cho инн иностранец

INN người nước ngoài (mã số thuế cá nhân) - là số cá nhân người nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế của Liên bang Nga. Mỗi mã số INN của người nước ngoài cũng như công dân Nga chỉ được cấp 1 lần và không thay đổi. INN được cấp dưới dạng giấy chứng nhận (hình bên dưới, màu vàng là mẫu cũ cấp cho người nước ngoài, sau 1/1/2017 sử dụng chung mẫu A4 trắng trên giấy thường) trên đó ghi rõ: Họ tên, mã số cơ quan thuế đã cấp và seri mã số thuế cá nhân.

INN cần thiết để công dân nước ngoài tính thu nhập và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.

Kết quả hình ảnh cho инн иностранецОбразец свидетельства ИНН на обычном листе

INN người nước ngoài

Theo khoản 7 Điều 83 của Bộ luật thuế của Liên bang Nga, cũng như khoản 7 Điều 13 của Luật liên bang số 115 "Về tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga": công dân nước ngoài phải đăng ký với cơ quan thuế tại nơi cư trú, nơi đăng ký bất động sản và phương tiện giao thông, cũng như trên các căn cứ khác được quy định bởi pháp luật của Liên bang Nga. Do đó việc khai báo thuế và nhận INN của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga là bắt buộc nếu như:

- Công dân nước ngoài sẽ sống và làm việc tại Nga, có thu nhập, cần làm RVP kvot hoặc patent lao động;

- Người nước ngoài sống ở Nga đã nhận RVP (INN cần khi đi nộp VID);

- Người nước ngoài sống ở Nga, có tài sản chịu thuế như nhà cửa xe cộ ...

- Người nước ngoài thực hiện các giao dịch phải chịu thuế ở Nga;

Việc đăng ký và nhận mã số thuế cá nhân INN của người nước ngoài được thực hiện tại sở thuế ở nơi sinh sống. Hồ sơ xin cấp INN (cho ai đã nhận RVP) gồm có: giấy tờ cá nhân (phô tô hộ chiếu, trang có dấu RVP, khẩu RVP, tờ xuất nhập cảnh),bản dịch công chứng hộ chiếu và điền đơn.

Nếu trường hợp đã được cấp INN mà mất giấy chứng nhận có thể đến sở thuế khu vực để xin lại hoặc theo đường link bên dưới để biết được số INN dã đăng ký của mình là gì.

https://www.gosuslugi.ru/pgu/fns/findIn

HOÀNG YẾN

 

Ý kiến bạn đọc