Bộ Tài chính Nga đã soạn thảo xong dự luật sửa đổi chế độ tính Thuế thu nhập gia tăng (NDD) đối với một số dự án theo chiều hướng tăng nguồn thu ngân sách để bù đắp cho khoản thất thu 219 tỷ rúp do áp dụng NDD thí điểm thay thế thuế khai thác khoáng sản (NDPI) trong năm 2019.

lien bang nga sua doi luat thue thu nhap gia tang

Theo đó dự luật mới, sẽ có những thay đổi như sau:

1. Tăng hệ số tính thuế NDD lên 1,5 từ nay đến hết năm 2023 đối với các đối tượng đã được ưu đãi thuế NDPI, sau khi chuyển sang áp dụng NDD được nhận bổ sung thêm ưu đãi thuế. Từ ngày 01/01/2024 hệ số sẽ quay trở lại 1;

2. Giảm hệ số lưu chuyển từ 1,163 xuống 1,07 đối với chi phí đã thực hiện những năm trước để khấu trừ vào cơ sở tính thuế, riêng đối với lỗ lũy kế hình thành sau năm 2007 chỉ được khấu trừ không quá 50%;

3. Đánh giá lại trữ lượng còn lại mỏ tại thời điểm (dự kiến) 2019 để làm cơ sở tính ưu đãi thuế, trữ lượng còn lại càng ít - ưu đãi càng nhiều, lần cuối thực hiện đánh giá trữ lượng đầu năm 2006.

Thuế NDD được áp dụng thí điểm từ năm 2019 đối với các dự án mới triển khai giai đoạn đầu nhằm khuyến khích đầu tư phát triển mỏ mới, được tính trên cơ sở 50% doanh thu bán dầu trừ chi phí sản xuất (Capex + Opex), vận chuyển, thay thế cho 2 loại thuế thuế NDPI và thuế xuất khẩu dầu thô. Thuế NDD được áp dụng cho 4 nhóm mỏ: mỏ mới vùng Đông Siberia mức khai thác dưới 5%; mỏ miễn thuế xuất khẩu; mỏ cũ vùng Tây Siberia đã khai thác từ 10% đến 80% (hạn ngạch khai thác dưới 15 triệu tấn/năm); mỏ mới vùng Tây Siberia với mức khai thác dưới 5% (hạn ngạch khai thác dưới 50 triệu tấn/năm). Các dự án mới vùng Bắc Cực cũng được đề xuất đưa vào đối tượng áp dụng thuế NDD.

Viễn Đông

Ý kiến bạn đọc