Giởi thiệu phim

“Tình khúc Bạch Dương“ bom tấn mới trên VTV 2018

“Tình khúc Bạch Dương“ bom tấn mới trên VTV 2018

Giởi thiệu phim “Tình khúc Bạch Dương“ bom tấn mới trên VTV 2018

Tình khúc Bạch Dương đề cập tới cuộc sống người Việt sống, học tập và làm việc tại Nga. Bối cảnh của phim sẽ quay ngược về quá khứ từ những năm 80 tại đất nước, khi có hàng nghìn sinh viên Việt Nam được cử sang Liên Xô học tập và câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến hiện tại.