Điểm nóng

Tôn Chính Tài, Bạc Hy Lai: Hai ngôi sao ”ngã ngựa” và một lời nguyền

Tôn Chính Tài, Bạc Hy Lai: Hai ngôi sao ”ngã ngựa” và một lời nguyền

Điểm nóng Tôn Chính Tài, Bạc Hy Lai: Hai ngôi sao ”ngã ngựa” và một lời nguyền

Việc Tôn Chính Tài, ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc vừa bị miễn chức bí thư thành ủy Trùng Khánh để điều tra có nhiều điểm tương đồng đặc biệt với vụ “ngã ngựa“ thảm khốc của Bạc Hy Lai, người tiền nhiệm ông Tôn năm xưa.