Bộ Nội vụ vừa qua đã đề xuất một dự thảo để trình lên Tổng thống Nga V.Putin, trong đó nêu rõ các căn cứ để từ chối đơn xin quốc tịch Nga, liên quan đến việc người nộp đơn cung cấp thông tin sai lệch hoặc tài liệu giả mạo. Tài liệu được công bố trên cổng thông tin về các dự thảo pháp lý.

Kết quả hình ảnh cho Основания для отклонения заявлений на гражданство России предложили уточнить

Dự thảo đề xuất từ chối đơn xin cấp quyền công dân nếu người nộp đơn gửi các tài liệu có chứa thông tin cá nhân sai lệch hoặc cơ sở cho việc xin nhận quốc tịch không chính xác.Tạm thời trong tài liệu, các quy tắc để từ chối đơn chưa được làm rõ.

Ngoài ra, các căn cứ để hủy bỏ quyết định cấp quốc tịch Nga đã ký cũng được làm rõ.

Dự thảo cũng đề xuất để bổ sung thêm các giấy tờ tài liệu, qua đó xác nhận trình độ tiếng Nga của người nộp đơn ở mức đủ để giao tiếp và viết, hoặc quyết định công nhận người nộp đơn có trình độ "tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ" được thông qua bởi hội đồng thi có liên quan.

Ngoài ra, cũng đề xuất quy định thời hạn tối đa để xác minh hồ sơ của người nộp đơn xin lên quốc tịch đến 60 ngày với khả năng gia hạn thêm 30 ngày. Hiện nay, thời hạn này chưa được thiết lập, tạo ra các điều kiện cho việc vi phạm quyền của công dân, các tác giả của ghi chú dự án.

"Những tài liệu này phù hợp với Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga liên quan đến các căn cứ để hủy bỏ quyết định về quyền công dân Nga" dự thảo luật cũng nêu rõ.

Dự thảo cũng thay đổi danh sách các trường hợp, trong đó Tổng thống có quyền xem xét đồng ý cho nhận quốc tịch Nga hoặc khôi phục quốc tịch Nga cho người nước ngoài và người không quốc tịch.

Danh sách này cũng loại trừ cấp quốc tịch cho những người có tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang hoặc khủng bố quốc tế cũng như các hoạt động cực đoan, bao gồm các hoạt động cực đoan ở nước ngoài chống lại Nga, tham gia vào các hành động bất hợp pháp có chứa các dấu hiệu cực đoan, mà Nga có trách nhiệm. 

Dự thảo luật được xem như một phần của việc thực hiện xây dựng Chính sách di cư mới của Liên bang Nga giai đoạn 2019-2025. Các nhà lập pháp cho rằng các dự thảo sẽ tối ưu hóa thủ tục xác minh các trường hợp có thể từ chối đơn đăng ký hoặc hủy bỏ các quyết định cấp quyền công dân Nga.

 

Theo Migrant. ru

 

Ý kiến bạn đọc