Nhiều người nước ngoài sau khi nhận RVP 3 năm theo đường kết hôn thường hay thắc mắc: liệu trong trường hợp li hôn sau khi nhận RVP có thể tiếp tục nộp hồ sơ lên VID 5 năm được không? hay RVP lên theo đường kết hôn liệu có bị hủy?

Kết quả hình ảnh cho rvp по браку

Nhiều người nước ngoài sau khi nhận RVP 3 năm theo đường kết hôn thường hay thắc mắc: liệu trong trường hợp li hôn sau khi nhận RVP có thể tiếp tục nộp hồ sơ lên VID 5 năm được không? hay RVP lên theo đường kết hôn liệu có bị hủy?

Câu trả lời là KHÔNG ! Nếu ly hôn sau khi nhận RVP thì RVP sẽ không bị hủy, bởi RVP được cấp dựa trên cở sở hợp pháp đã được quy định trong Luật, việc sau này có duy trì tình trạng hôn nhân hay không ảnh hưởng đến giấy tờ. 

Tượng tự sau khi li hôn cũng hoàn toàn có thể nộp hồ sơ lên VID 5 năm, bởi xét duyệt ViD chỉ dựa vào cơ sở là RVP đã cấp chứ không phải tình trạng hôn nhân nữa. 

Lưu ý: 

- Để nộp hồ sơ lên VID cần tối thiểu sau 6 tháng hoặc tối đa 2,5 năm kể từ ngày nhận RVP;

- Sau khi nhận RVP hoặc VID không được xuất cản khỏi Nga quá tổng thời gian 6 tháng trong 1 năm.

Hoàng Yến

 

 

Ý kiến bạn đọc