Cuộc sống người Việt tại các thành phố

Trung tâm thương mại PORT và ZARIA tại thành phố Kazan

Trung tâm thương mại PORT và ZARIA tại thành phố Kazan

Cuộc sống người Việt tại các thành phố Trung tâm thương mại PORT và ZARIA tại thành phố Kazan

Quần thể TTTM RKB là quần thể TTTM xây dựng mới 100% tại thành phố Kazan, TTTM được đầu tư bởi tỷ phú địa phương Tatarstan. Nhà đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng và quản lý các TTTM lớn, cụ thể đã đưa vào hoạt động thành công các TTTM như: TTTM PROSPEKT POBEDA, TTTM FRANT.