Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cụ: Phạm Thị Nguyệt Sinh năm 1945 tại Thái Bình - Việt Nam đã từ trần hồi 15 giờ 10 phút ngày 17 tháng 11 năm 2019 (tức ngày 21 tháng 10 năm Kỷ Hợi). Hưởng thọ 75 tuổi.


Chương trình tang lễ: 

- Lễ nhập quan vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2019 (Tức ngày 27 tháng 10 năm Kỷ Hợi), tại địa chỉ: Москва, улица Саляма Адиля, 2/44.

- Linh cửu được đưa đi hỏa táng tại địa chỉ: Москва, Николо-Архангельский крематорий.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo!

Trưởng nữ: Nguyễn Thị Nga;
Thứ nữ: Nguyễn Thị Loan.

Ý kiến bạn đọc