Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, việc cấp RVP 3 năm và VID 5 năm cho người có bằng tốt nghiệp tại Nga đã được đơn giản hóa.

Kết quả hình ảnh cho выпуск диплом вьетнам

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, những thay đổi trong mục 115 - "Về tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga " đã được đưa vào thực tiễn. Những căn cứ mới đã được thêm vào để có được RVP và  quyền định cư VID, bỏ qua bước RVP.

1. Giấy phép cư trú 3 năm RVP:

Nếu không tính đến đường hạn ngạch (Kvot), theo điều điều 6 mục 115 - Luật Liên bang, giấy phép cư trú RVP có thể được cấp cho công dân nước ngoài nếu:

- là công dân của một quốc gia thuộc Liên Xô cũ;

- được giáo dục trong tổ chức giáo dục (khoa học) của nhà nước (không phải tư nhân và không dân lập), tức là được thành lập bởi liên bang Nga, cơ quan liên bang hoặc chủ thể của liên bang;

- có bằng giáo dục chuyên nghiệp (không phải phổ thông), tức là trung cấp nghề trở lên; 

- tổ chức có sự công nhận của nhà nước cho chương trình giáo dục trên;

- tổ chức được đặt tại Liên bang Nga.

2. Quyền định cư 5 năm VID:

Theo Điều 8 mục 115 - Luật liên bang, người nước ngoài có thể có được quyền định cư VID, bỏ qua bước RVP, theo các điều kiện sau:

- các trường đại học phải có sự công nhận của nhà nước;

- giáo dục toàn thời gian (chính quy, không phải tại chức);

- bằng đỏ (loại xuất sắc);

- tổ chức giáo dục có thể là nhà nước hoặc tư nhân;

3. Quốc tịch Nga:

Theo Điều 14 mục 62 "Về quyền công dân của Liên bang Nga" một người nước ngoài thường trú tại Liên bang Nga có quyền nhận quyền công dân một cách đơn giản nếu học tập và tốt nghiệp tại Nga theo các điều kiện sau:

- tổ chức giáo dục có sự công nhận của nhà nước đối (tại thời điểm tốt nghiệp)

- bằng đại học hoặc trung cấp dạy nghề;

- ít nhất 3 năm làm việc tại Liên bang Nga theo đúng ngành nghề đào tạo;

- trong 3 năm, chủ lao động phải đóng quỹ lương hưu;

4. Chứng nhận trình độ tiếng Nga:

Bằng tốt nghiệp tại Nga giúp người nước ngoài miễn thi để lấy chứng chỉ tiếng Nga khi nộp hồ sơ RVP, VID, hoặc gia hạn QLĐ. Bằng tốt nghiệp cũng như chứng chỉ tiếng Nga, xác nhận kiến ​​thức về ngôn ngữ tiếng Nga, kiến ​​thức về lịch sử của Nga và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật của Liên bang Nga. Khi đi nộp giấy tờ chỉ cần phô tô công chứng (sao y bản chính) bằng tốt nghiệp thay cho chứng chỉ tiếng Nga.

 

dịch vụ Hoàng Yến

 

Ý kiến bạn đọc