Từ tháng 1 năm 2019, những thay đổi mới về Luật Liên bang áp dụng cho người nước ngoài đã có hiệu lực. Theo điều số 215 và 216 của Luật Liên bang, các cá nhận và tập thể với tư cách bên mời và tiếp nhận người nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm về người được mời. Điều đó có nghĩa không chỉ người nước ngoài nhập cảnh vào Nga phải chịu phạt khi vi phạm, mà kèm theo đó còn có cả các cá nhân người Nga hoặc công ty mời người nước ngoài đó.

Nếu muốn tiếp nhận (cho tạm trú và đóng khẩu) hoặc mời người nước ngoài cần chịu trách nhiệm:

1. Kiểm soát mục đích nhập cảnh. Nếu người người nước ngoài đi bằng visa du lịch thì không được pháp lao động hoặc kiếm việc làm.

2. Cần đóng khẩu tạm trú cho khách theo đúng hạn, giúp đỡ, tư vấn về giấy tờ cần thiết hợp pháp, nếu sang bằng visa thăm thân.

3. Chắc chắn rằng người nước ngoài xuất cảnh khỏi Nga trước khi hết hạn visa, không ở lại Nga bất hợp pháp.

4. Khi khách rời khỏi nơi cư trú, cần thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Nếu vi phạm các quy định trên, người mời cũng như tiếp nhận có thể chịu các mức phạt hành chính như:

- Đối với cá nhân: phạt tiền từ 2-4000 rub;

- Đối với công ty: phạt tiền đến 500 nghìn rúp.

Hoàng Yến

 

Tham gia cộng đồng người Việt tại Nga: Tin tức cộng đồng, dịch vụ, tư vấn giấy tờ ... kết nối, phát triển công đồng người Việt tại Nga. >>> [Click Link]

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc